Kører du på en gammel tenant af Office365, kan det være nødvendig at aktivere Modern authentication på din Exchange online.

Dette er f.eks. nødvendig for at kører med MFA (Multi faktor authentication) på din Office365 løsning.

Åben en powershell med administrator rettigheder og kør flg.
Når du kører disse kommandorer skal du logge på med en Office365 global admin.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
$UserCredential = Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential

$UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession $Session

Get-OrganizationConfig | Format-Table Name,OAuth* -Auto

Set-OrganizationConfig -OAuth2ClientProfileEnabled $true
(Aktiver modern auth)

Set-OrganizationConfig -OAuth2ClientProfileEnabled $false
(Deaktiver modern auth)

Link til MS artikel:
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/clients-and-mobile-in-exchange-online/enable-or-disable-modern-authentication-in-exchange-online