Når Azure AD Connect sættes op på en server for at synkronisere AD on-premise brugere og passwords, synkronisere servicen som standard brugere hvert 30 min.
Dog synkroniseres passwords ad-hoc, når der sker en ændring i AD on-premise miljøet.

For en IT-Administrator, kan 30 min dog være lang tid at vente på en ny bruger.
Derfor har Microsoft gjort det muligt at force en synkronisering via Powershell script.

Og hermed fremgangsmetoden dertil:
Obs, dette skal gøres fra den server hvor Azure AD Connect er installeret.

  1. Åben en powershell eller lav en powershell fil (Opret ny fil med endelsen .ps1)
  2. Erstat SERVERNAVN med dit eget servernavn, før du kører strengen.
  3. Enter-PSSession -ComputerName SERVERNAVN
    Import-Module ADSync
    Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Initial
    Exit

Der findes 2 måder at synkronisere på, enten en opdatering eller en fuld opdatering, ofte er det nok med en almindelig opdatering til Azure AD.
Udskift linjen “Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Initial” med den ønskede synkronisering, med nedenstående, hvis ønskes.

Delta Sync
Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta

Full Sync
Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Initial