RAID HARDDISK BEREGNER.

* RAID 0 – (også kendt som et stribe sæt eller stribet lyd) splitter (“stripes”) data jævnt over to eller flere diske uden paritetsinformation, redundans eller fejltolerance.

* RAID 1 – består af en nøjagtig kopi (eller spejl) af et sæt data på to eller flere diske; et klassisk RAID 1 spejlet par indeholder to diske. Med software support er det muligt at øge læseydelsen, da data kan læses fra nogen af ​​drevene. Data gemmes, så længe mindst ét ​​drev i arrayet virker.

* RAID 2 – striber data på bit (snarere end blok) niveau og bruger en Hamming kode til fejlkorrektion. Drev er opdelt i to grupper: en for data og en anden er til fejlkorrektionen. Antallet af drev i array er 2 ^ n-1. Dataene distribueres blandt datadrevene som i RAID 0, men i tilfælde af en drevfejl er det muligt at gendanne dataene i flyve. Denne array kræver mange drev til optimal brug og blev sjældent brugt i praksis.

* RAID 3 – bruger striben på byte-niveau. dvs. i stedet for at strikke blokkerne over diskene, stripes den bytes over diskerne. I en række n-drev er dataene opdelt i stykker mindre end en sektor (delt i byte eller blokke) og distribueret til n-1-drev. En anden drev bruges til at gemme paritetsblokke. I modsætning til RAID 2 tillader det ikke at genoprette fejl i flyve. Det giver kun høj ydeevne, når der er single-tasking med store filer på grund af behovet for at synkronisere spindeldrev. Der er også en høj belastning på et styre drev i dette array niveau. Det var ikke udbredt og blev forskudt af RAID 5.

* RAID 4 – et forsøg på at rette RAID 3 begrænsninger. RAID 4 ligner RAID 3, men bruger blokering af blokniveau, og har dermed øget læsnings- og skrivepræstation for små overførsler. Selvom skriveydelsen er langsom på grund af behovet for at skrive alle paritetsdata til en enkelt disk. Det var ikke udbredt og blev forskudt af RAID 5.

* RAID 5 – i modsætning til RAID 4 distribueres paritetsoplysninger mellem drevene, der kræver alle drev, men en til at være til stede for drift. Således begynder dette array at fungere i RAID 0-tilstand. Du bør også overveje, at RAID-genopbygningsprocessen (RAID-dataopbygning baseret på redundans) efter drevfejlen forårsager en intensiv drevlæsestress i mange sammenhængende timer, og det kan derfor medføre, at der ikke er nogen resterende drev i dette mindst sikre RAID-arbejde periode og kan afsløre tidligere uopdagede læsningsfejl i kolde data arrayer (data, som ikke refereres til under de normale operationer, som arkivdata), hvilket øger risikoen for fiasko under data recovery.

* RAID 5E / 5EE – ikke-standardiseret RAID-niveau (med den tilføjede E stående for forbedret) henviser generelt til varianter af RAID 5 eller 6 med et integreret hot-spare-drev, hvor reserveenheden er en aktiv del af blokrotationen ordning. Forskellen mellem EE og E er i metoden for plads til hot-spare-drevfordeling, hvilket tillader højere data-læsningshastighed.

* RAID 6 – ligner RAID 5 som består af blokniveau stripning men med dobbeltfordelt paritet. Fejlkorrektion med dobbeltparitet og Reed-Solomon giver fejltolerance op til to fejlfrie drev.